Nepali Driving License Check

Name License Number D. Date Remarks
PRATHIVA PANTA 01-06-00002181 2016-JAN-29
SPTA LAL TAMANG 01-06-00002182 2016-JAN-29
SIMON LAMA 01-06-00002183 2016-JAN-29
SAIROJ SHRESTHA 01-06-00002184 2016-JAN-29
BISHNU BANJARA 01-06-00002185 2016-JAN-29
ARUN CHAUHAN 01-06-00002186 2016-JAN-29
ABHIJIT SHRESTHA 01-06-00002187 2016-JAN-29
RAM BAHADUR TAMANG 01-06-00002188 2016-JAN-29
UNESH SHRESTHA 01-06-00002189 2016-JAN-29
ARCHANA SHAKYA 01-06-00002190 2016-JAN-29
RAM HARI DAHAL 01-06-00002191 2016-JAN-29
BISHAL KHANDULUK 01-06-00002192 2016-JAN-29
ANJALI SHRESTHA 01-06-00002193 2016-JAN-29
AKASH CHAUDHARY 01-06-00002194 2016-JAN-29
GITA SAPKOTA 01-06-00002195 2016-JAN-29
SABIN SHRESTHA 01-06-00002196 2016-JAN-29
SANTOSH RAI 01-06-00002197 2016-JAN-29
SAM BUDDHA KARKI 01-06-00002198 2016-JAN-29
UMA LAMA 01-06-00002199 2016-JAN-29
SHANTI TAMANG 01-06-00002200 26-Jan-16
SWALIHA KHAN 01-06-00002201 26-Jan-16
ASHOK GHALE 01-06-00002202 26-Jan-16
SANDEEP GC 01-06-00002203 26-Jan-16
PRAJIL SHRESTHA 01-06-00002204 26-Jan-16
PADMA PALLI 01-06-00002205 26-Jan-16
PRAGATI ADHIKARI 01-06-00002206 27-Jan-16
ROSHNI MAHARJAN 01-06-00002207 27-Jan-16
MAHESH SHRESTHA 01-06-00002208 27-Jan-16
SWETA SUMAN 01-06-00002209 27-Jan-16
RAMESH MUKTAN 01-06-00002210 27-Jan-16
BIMALA MAHARJAN 01-06-00002211 27-Jan-16
RATNA KAJI MAHARJAN 01-06-00002212 27-Jan-16
PABITA POUDEL 01-06-00002213 27-Jan-16
DEEPENDRA RANABHAT 01-06-00002214 27-Jan-16
DILLI RAJ GIRI 01-06-00002215 27-Jan-16
SUJAN TAMANG 01-06-00002216 27-Jan-16
SUMINA PRADHAN 01-06-00002217 27-Jan-16
SANJAY GURUNG 01-06-00002218 27-Jan-16
TARA SHRESTHA 01-06-00002219 27-Jan-16
NITU SUBEDI 01-06-00002220 27-Jan-16
SHRADA KISI 01-06-00002221 27-Jan-16
AMRIT KUMAR DONG 01-06-00002222 27-Jan-16
KAMALA BASNET THAPA 01-06-00002223 27-Jan-16
PABITRA BHANDARI 01-06-00002224 27-Jan-16
ROSHANI MAHARJAN 01-06-00002225 27-Jan-16
NISHA NEPAL 01-06-00002226 27-Jan-16
GANESH GIRI 01-06-00002227 27-Jan-16
PADMA SANJEL 01-06-00002228 27-Jan-16
MANOJ MAJHI 01-06-00002229 27-Jan-16
PRERANA JOSHI 01-06-00002230 27-Jan-16

Share :

Facebook Twitter
Back To Top

facebook

Powered by Blogger.