Timi Runda Aklai Huda Mapani Ta Royako Thiyen - Dhiraj Rai


Timi Runda Aklai Huda Mapani Ta Royako Thiyen - Dhiraj Rai
Lyrics
Timi runda, eklai hunda *2
Ma pani ta roye ko thiyan
Aankha bhari aansu boki
Parkhi base ko thiyan

Timi runda, eklai hunda *2
Ma pani ta roye ko thiyan
Aankha bhari aansu boki
Parkhi base ko thiyan

Birsi sakou hola timle
Sanga sangai hami khele ko,
Hum hum
Jindagi ko yatra bhari nachhutine kasam khaye ko
Samaya ko huri sangai badliyou kina timi
Kulchi gayou timi le ghawai ghau bhayeko pida le polne chhati bhari
chhutne bela, bida hunda *2
Chokho maya sanche ki thiyou
Aankha bhari aansu boki
Parkhi base ki thiyan

Timi runda, eklai hunda *2
Ma pani ta roye ko thiyan
Aankha bhari aansu boki
Parkhi base ko thiyan *2
Timi runda

Share :

Facebook Twitter
Back To Top

facebook

Powered by Blogger.